Valmennus

Mitä valmennus on?

Valmennus, eli "Life Coaching" on nousussa oleva henkistä hyvinvointia tukeva työskentely menetelmä. 

Valmennuksessa lähdemme siitä ajatuksesta, että ihminen itse on oman elämänsä asiantuntija ja kaikki vastaukset, joilla omaa elämää voi ohjata haluamaansa suuntaan, on jo siellä sielun sopukoissa. 

Minun tehtäväni valmentajana on auttaa asiakkaitani löytämään nämä vastaukset itsestään.

Valmennus itsessään ei korvaa psykiatrista sairaanhoitoa tai terapiaa, mutta sillä on havaittu olevan terapeuttisia vaikutuksia, sillä valmennuksen myötä ihminen tutustuu myös siihen osaan itsestään, joka aikaisemmin on omia valintoja ohjannut.


Miten valmennusta toteutetaan?

Valmennusta voi toteuttaa etätapaamisina tai kasvotusten. Miten käytännöistä yhdessä sovimme.

Valmennus on käytännössä keskustelua, harjoituksia ja etäisyyden ottamista omiin ajatuksiin oman aktiivisen roolin hahmottamiseksi ja oman elämän johtajuuden vahvistamiseksi.

Valmennus perustuu luottamukselliseen yhteistyöhön ja tämän perustana on vaitiolovelvollisuus valmentajanasi.


Miten valmennus prosessi etenee?

Valmennusprosessi käynnistyy alkutapaamisesta. Alkutapaaminen on kestoltaan n.30-45 minuuttia ja se on maksuton. Tapaamisen tavoitteena on molemminpuolinen tutustuminen ja yhteistyön aloittamisesta sopiminen.

Tapaamisessa kartoitetaan alkutilanne ja hahmotellaan yhteisen työskentelyn tavoite sekä työskentelytavat tavoitteeseen pääsemiseksi. Tapaamisessa tehdään valmennusprosessi läpinäkyväksi ja rakennetaan turvallista pohjaa yhteiselle työskentelylle.

Yhdessä sovituista menetelmistä laaditaan valmennussopimus johon on eriteltynä tapaamisten määrä, aikataulu, toteutumismuoto ja määritellään sovitun palvelun hinta.


Kenelle valmennus sopii?

Valmennus on toimiva ratkaisu kaikille, jotka ovat valmiita itse ottamaan aktiivista roolia oman elämänsä johtajuudessa tai kehittämään tätä roolia entisestään. Alkutapaamisessa voimme räätälöidä juuri tarpeisiisi sopivan kokonaisuuden!

  • Yksilöille
  • Yhteisöille
  • Ryhmille
  • Työntekijöille
  • Esihenkilöille
  • Ratkaisukeskeistä
  • Terapeuttista
  • Työpajatoimintaa
  • Työssä jaksamiseen
  • Johtamiseen

Vankka kokemus ADHD ja ADD valmennustyöskentelystä!