Tarot 

Tarot & Oracle

Tarot ja Oracle korteilla on melko kirjava historia monine merkityksineen ja käyttötarkoituksineen. Minulle, ne ovat arvostettu työväline jota kohtaan vuosien saatossa on kasvanut suuri kunnioitus niiden voimakkaan sanoman vuoksi. Oma suhtautumiseni pohjaa valotyöhön ja on vain hyvien energioiden kanssa työskentelyä.

Vastoin vanhoja käsityksiä, tarot ja oracle korteilla ei ennusteta tulevaisuutta. Vaikka tulkinnoissa on mukana tulevaan viittaavia elementtejä, on kuitenkin muistettava, että ihmisellä on vapaa tahto ja tulevaisuuteemme vaikuttaa myös itsemme ulkopuoliset vaikuttajat.

Korttien avulla voimme tarkastella omien valintojemme vaikutuksia omaan tulevaamme. Korttien tarkoituksena onkin olla tukemassa omaa aktiivista rooliamme omassa elämässämme, oman tulevaisuutemme luojana.

Valikoimassani on lukuisia eri Tarot pakkoja, perus toiminta-ajatus pohjaa perinteiseen Raider Waite Smith- pakkaan merkityksineen. Tulkinnoissa käytän myös eri Oracle pakkoja, nämä tulkinnan tarpeen mukaan. Tulkinnan sisällöllisistä asioista ja työtavasta sovitaan aina ajanvarauksen yhteydessä.

Tulkinnoissani noudatan eettisiä periaatteita jotka nojautuvat rehelliseen vuorovaikutukseen jossa ei johdatella asiakkaita monimutkaisilla ja informatiivisilla kysymyksillä. Tulkinnoissa saatan joskus kysyä asiakkaalta kysymyksiä, tällöin vastaus on kyllä tai ei, tämä vain silloin, jos tulkinnalla vaikuttaa olevan kaksi suuntaa mihin lähteä sitä viemään. Eettisiin periaatteisiini kuuluu myös olla tarjoamatta palvelua, mikäli katson, ettei se ole asiakkaan hyväksi tapahtuvaa palvelua. En esimerkiksi tee tulkintaa osana terveydellisen tilan selvittelyä, taloudellisten päätösten tekoa, yritystoiminnan ratkaisuihin, lottonumeroiden ennustamiseen ;)  tai kolmannen osapuolen tilanteen selvittelyyn.

"Tulkintariippuvuus"

Joskus, kun elämässä on esim. raskaampi jakso, jolloin tuntuu omien voimavarojen olevan vähissä, voi tuntua lohdulliselta kääntyä tulkintojen puoleen. Näissä tilanteissa on hyvä muistaa, että tulkinnoilla voi hakea voimavaroja löytääkseen itsestä ne sisäiset lukot jotka estävät meitä elämästä omaa hyvää elämäämme. Tulkinnan avulla lukot voivat olla löydettävissä jotta voimme kääntää elämämme suuntaa positiivisempaan suuntaan. Masennuksen hoitoon tämä sen  sijaan ei ole ratkaisu.

Mutta- jotta elämä kääntyisi siihen positiivisempaan suuntaan, se edellyttää aktiivisen roolin ottamista elämässä. Mikään tilanne ei lopulta tule ratkeamaan loputtomilla tulkinnoilla ja tekemättömyydellä. Joskus, onneksi hyvin harvoin,  tilanne voi ajautua niin sanottuun "tulkintariippuvuuteen". Tämän tunnistaa siitä, että jatkuvasti tuntuu olevan umpikujassa, yleensä saman asian kanssa, ja päätyy hakemaan eri ihmisiltä toistuvasti uusia ja uusia tulkintoja. Näistä yleensä saa saman sanoman, mutta koska oma tilanne ei muutu, päätyy kyseenalaistamaan tulkintaa ja hakemaan taas lisää tulkintoja. Tähän saattaa lopulta mennä paljon rahaa, mutta muutosta ei tapahdu.