Reiki hoitomuotona

Reiki

Reiki on lempeä, ei invasiivinen vaihtoehtoinen hoitomuoto jonka aikana asiakas on hoitopöydällä vaatteet yllään. Reiki-hoidolla ei tule korvata terveyden- tai sairaanhoitoa mikäli yksilön fyysinen- tai psyykkinen tila sellaista edellyttää. Reiki-hoito on turvallinen, eikä fyysiset sairaudet tai raskaus ole este hoidon vastaanottamiselle. Reiki-hoito voidaan toteuttaa myös etähoitona.  Mikäli olet kiinnostunut laajemmin Reikin mahdollisuuksista, ota rohkeasti yhteyttä!

Reiki tarkoittaa japaniksi "universaalia elämän energiaa". Sanaa käytetään myös kuvailemaan luonnollisen hoitamisen menetelmää jonka kehitti ja teki tunnetuksi Mikao Usui 1900- luvun alussa.

Reiki-hoidossa energiaa johdetaan kehon energiakeskuksiin joita kutsumme Chakroiksi. Chakrat sijoittuvat kehossa endokriinistä järjestelmää mukaillen.

Reiki-hoidossa on kaksi toimintatapaa: "Hands on"- malli, jossa energiaa kanavoidaan energiakeskuksiin kosketuksen kautta, sekä "Hands off"- malli, jossa ei kosketeta kehoa, vaan energia johdetaan energiakeskuksiin asettamalla kädet energiakeskuksen ylle. Minulla pääpaino on "Hands off" menetelmässä. Käytettävästä menetelmästä keskustellaan aina ennen hoidon aloittamista.

Reiki-menetelmää ei käytetä sairauksien havaitsemiseen tai diagnosointiin eikä Reikihoidon tuloksille voida etukäteen asettaa tarkkoja tulostavoitteita. Palautteiden mukaan Reikihoidolla on ollut rentouttava ja tasapainottava vaikutus joka on tuonut helpotusta fyysisiin ja psyykkisiin jännitystiloihin. 

Kokemukset Reikihoidon aikana vaihtelee yksilöllisesti. Hoitomuodon vaikuttavuuteen ei vaikuta asiakkaan henkilökohtaiset uskomukset tai asenteet. Avoin asennoituminen toki helpottaa rentoutumisprosessia joka osaltaan on myös Reikin tavoite.

Hoitoon kannattaa varautua pukeutumalla rentoihin ja mukaviin vaatteisiin, tämä helpottaa rentoutumista hoidon aikana.


Yksilöllinen hoitosuunnitelma ja muut menetelmät

Kokemamme stressi ja traumat jäävät usein kehomme muistiin ja saattavat sitä kautta vaikuttaa mm. ylläpitämällä jatkuvaa puristavaa tunnetta, selittämätöntä ahdistuneisuutta, lihaskireyden aiheuttamia kiputiloja ja hermostuneisuutta. Usein näitä voi helpottaa jo hengitysharjoituksiin tutustumalla.  Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaan voimme kuitenkin huomioida myös kehossa ilmeneviä lihaskireyden aiheuttamia kiputiloja tai virheasentoja meridiaaneihin vaikuttamalla, tai emotionaalisiin tiloihin etäisyyttä ottamalla EFT-tapping menetelmää hyödyntäen. Näissä menetelmissä voidaan koskettaa eri meridiaanien kohdilta kevyesti vaatteiden päältä.  Kumpikaan hoitomuoto ei sisällä hierontaa, manipulointia, kosketusta intiimialueelle eikä tuota kipua. Yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisen hoidon vaikuttavuus, kun mukana on myös muita komponentteja, on parempi, kun hoito toteutetaan väh 3 kerran hoitokokonaisuutena. Velvoitetta sarjahoitoon ei kuitenkaan ole. 

Muut energeettiset menetelmät eivät kuulu Reiki-hoitoon eivätkä ole Reikin periaatteista johdettuja. Mikäli yksilölliseen hoitosuunnitelmaan sisällytetään myös Reiki-hoito, toteutetaan hoito kahteen osaan jaettuna jossa ensin kehon huolto meridiaaneihin vaikuttamalla tämän jälkeen Reiki. 

Reikiä tai muita energiahoitomuotoja ei suositella päihtyneelle eikä akuuteissa psykoottisissa tiloissa tai muissa akuuteissa mielenterveydellisissä tiloissa joissa todellisuuden ymmärtäminen on vääristynyt.